Wie zijn wij?

Marlies

Na een loopbaan bij de Sociale Werkvoorziening, van begeleiden, P&O werk naar de re-integratie, besloot ik in 2005 als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Mijn kracht ligt in het verbindingen leggen tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor heb ik inmiddels een breed netwerk opgebouwd bij werkgevers en kan redelijk goed inschatten wanneer een persoon past binnen een organisatie. Een optimaal resultaat behalen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, maar ook een werkgever laten ervaren dat er mogelijkheden zijn waar ze in 1e instantie niet aan dachten. Mensen nieuwe perspectieven bieden in het werk, maar zeker ook de thuissituatie meenemend.

Mijn motto: Samen onderweg naar een nieuwe toekomst.

Tel.: 06-26590025          Email: marlies@werxe.nl

Mo

Ruimdenkend en de beschikking over een krachtige “out of the box” mentaliteit! Kenmerken die ik mij met 17 dienstjaren bij de Nationale Politie eigen heb gemaakt. Door vrij en open na te blijven denken zet ik mensen terug in hun eigen kracht. Iedereen draagt zijn eigen “rugzak” met zich mee, zo ook ik. De levenservaringen en biografie van ieder individu is daarmee uniek, van onschatbare waarde en kenmerkt wie je nu bent en waar je nu in het leven staat. Door hier samen goed naar te kijken ontstaan vaak nieuwe inzichten die richting kunnen geven aan een nieuwe balans. Zowel in werk als privé. Ik ben een sociaal en maatschappelijk betrokken mens, besluitvaardig en sensitief.

Mijn motto: Passion for people.

Tel.: 06-16043840          Email: mo@werxe.nl

Elles

Mijn achtergrond ligt op het gebied van de gezondheidszorg, daar ligt tevens ook mijn kracht. Ziektebeelden zijn me bekend. Ik weet welke beperkingen deze met zich mee kunnen brengen. Mijn focus is gericht op het denken in mogelijkheden, wat kan iemand nog wél. Waarom? Dit geeft positieve energie en kracht om vooruit te denken. Ik zie altijd kansen en heb een frisse kijk op zaken. Het is mooi om samen een (nieuw) doel in iemands leven te mogen creëren en hier samen naartoe te werken. Jezelf kwetsbaar durven opstellen en jezelf de ruimte geven om te mogen leren in combinatie met de juiste begeleiding en ondersteuning  maakt het mogelijk om langdurige terugkeer op de arbeidsmarkt te kunnen borgen.

Dat is ook mijn motto: ‘Durf te leren ván en mét elkaar!’

Tel.: 06-46096164          Email: elles@werxe.nl